logo

כדים ואגרטלים

כדים ואגרטלים

עציץ דמוי צפרדע

עציץ דמוי צפרדע

43.00
עציץ חלוק נחל

עציץ חלוק נחל

15.00
קערת ציפורים

קערת ציפורים

46.00
כד מים אחרונים

כד מים אחרונים

15.00
ראש דג
קופסת פעמון

קופסת פעמון

25.00
קערת סמבררו

קערת סמבררו

23.00
אגרטל לפרח

אגרטל לפרח

14.00
כלי גדול מכסה עגול

כלי גדול מכסה עגול

39.00
אגרטל מעוגל לפרח

אגרטל מעוגל לפרח

14.00
אגרטל פתח צר

אגרטל פתח צר

29.00
אגרטל פתח בינוני

אגרטל פתח בינוני

28.00
קנקן עם ידית

קנקן עם ידית

33.00
אגרטל מעויין

אגרטל מעויין

42.00
אגרטל רחב

אגרטל רחב

33.00
צבר כפול

צבר כפול

57.00
צבר בינוני

צבר בינוני

57.00
צבר קטן

צבר קטן

35.00
עציץ/ספל דג

עציץ/ספל דג

11.00
כלי למברשות

כלי למברשות

23.00
כד קש לבקבוק

כד קש לבקבוק

21.00
כד שמן מיני

כד שמן מיני

14.00
כד ספירלה

כד ספירלה

7.00
ואזה טיולפן

ואזה טיולפן

59.00
כד נטלן

כד נטלן

26.00
כד שני פתחים

כד שני פתחים

16.00
כד אלאדין

כד אלאדין

36.00
כד לחלב

כד לחלב

27.00
אגרטל מרובע

אגרטל מרובע

49.00
אגרטל מלבני קטן

אגרטל מלבני קטן

28.00
אגרטל מעוצב

אגרטל מעוצב

47.00
אגרטל מיני

אגרטל מיני

14.00
אגרטל לתלייה

אגרטל לתלייה

20.00
אגרטל ישראלי

אגרטל ישראלי

39.00
אגרטל הודי

אגרטל הודי

39.00
אגרטל אליפסה

אגרטל אליפסה

41.00
כד מצרי

כד מצרי

55.00